top of page
Cafe Interior
Welcome to

The Staffroom

1.png

Hutia te rito o te harakeke, kei whea te korimako e? Ki mai koe ki ahau, "He aha te mea nui i te ao?" Maaku e ki atu, "He tangata, he tangata, he tangata”

 

If you pluck out the centre shoot of the flax, where will the bellbird sing? It will fly inland, it will fly seawards. If you ask me, "what is the most important thing in the world?" I will reply, "People, people, people!"

bottom of page